Oc logo
Welkom op de presentatie PrisamSatellite 4 ERP
Startpagina
Console Administrator Programmer Contact Bedanking
PSAT4ERP
Programmer interface

Installatie license
Via de programmer worden de license keys ingeladen.
Tools
Er zijn software toolings voorzien om bijvoorbeeld, de volledige database te resetten of juist de job database resetten, activeren van bepaalde modules...

Diagnose
Ingeval van problemen kunnen traces genomen worden via de diagnose tab. Onder deze tab bevinden zich ook herstarten van PSAT4ERP en teven FAQ. Tevens kunnen ongewenste processen gestopt worden.

Proofing
De goeie werking van de modules die actief zijn in PSAT4ERP kunnen getest worden op goede werking.
Overzicht
Data input
Herkenning
Processing
e-forms
Data output
Océ-Belgium N.V./S.A. J. Bordetlaan 32 1140 Brussel Belgium http://www.oce.be