Oc logo
Welkom op de presentatie PrisamSatellite 4 ERP
Startpagina
Console Administrator Programmer Contact Bedanking
PSAT4ERP
Output devices
Algemeen
Na de processing (filtering) wordt de data naar een device gestuurd. Standard zijn er drie device types geinstalleerd, print-, mail-, en fax device. De processing moet er voor zorgen dat de output data juist afgeleverd wordt aan het device. Een postscript printer moet postscript data als input krijgen. Een mail attachment wordt best verstuurd als PDF.
Print
Er kunnen zowel Océ printers als niet Océ printers aangestuurd worden. Met Océ printers krijg je info over de status van de printer zoals papierlade leeg, aan het opstarten, enz.. De processing zorgt ervoor dat de input van het device ofwel postscript of pcl is, dit hangt af van de aangesloten printer.
Mail
Het mail device verzorgt het automatisch versturen van e-mails. Meer en meer klanten vragen het automatsich versturen van facturen en andere transactionele documenten. Om dit te verwezenlijken moet de nodige info doorgegeven worden aan het device zoals e-mail adres, subjet, body, attachment enz.
Fax
Standard is er een fax device voorzien. De fax op zich zit hier niet in, de voorkeur gaat naar Rightfax. De processing levert het best PCL aan aangemaakt door een HP laserjet 4. Uiteraard moet de correcte info aangeleverd worden zoals telefoonnummer, gebruikersnaam..
Overzicht
Data input
Herkenning
Processing
e-forms
Data output
Océ-Belgium N.V./S.A. J. Bordetlaan 32 1140 Brussel Belgium http://www.oce.be