Oc logo
Welkom op de presentatie PrisamSatellite 4 ERP
Startpagina
Console Administrator Programmer Contact Bedanking
PSAT4ERP
Job herkenning
In de PSAT4ERP komen verschillende jobs (data) binnen die moeten herkent worden. Er kan bijvoorbeeld een job binnenkomen die opgemaakt moet worden als factuur of als picklist, aanmaning of een job die reeds opgemaakt is zoals POSTSCRIPT of PCL data. Om die job te onderscheiden gebuiken we een SIF en ART mechanisme
SIF (Search Instruction File)
Een SIF moet je zien als een programmeertaaltje die in de data gaat zoeken naar bepaalde woorden of karakters. Naargelang iets gevonden wordt kan een variabele ingevuld worden. Bijvoorbeeld, wanneer het woord "factuur", "facture", "invoice" of "rechnung" gevonden weten we dat het hier gaat om een factuur en weten ook de taal waarmee de factuur opgemaakt moet worden.
ART (Associated Rules Table)
De ART komt na de SIF en maakt gebruik van de aangeleverde variabelen. In de ART kun je een tabel maken waar de aangeleverde variabelen vergeleken worden met de vooraf zijn ingesteld waarden, bijvoobeeld: is "%var1" gelijk aan "FACTUUR" en is "%var2" gelijk aan "NEDERLANDS" dan wordt een JOBTEMPLATE geselecteerd om een factuur aan te maken in het nederlands. Er kan een tabel gemaakt worden met maximum 100 elementen. Het volledige beheer van de job wordt hier gedefineerd. De voornaamste definities zijn de processing filters en de output.
Overzicht
Data input
Herkenning
Processing
e-forms
Data output
Océ-Belgium N.V./S.A. J. Bordetlaan 32 1140 Brussel Belgium http://www.oce.be