Oc logo
Welkom op de presentatie PrisamSatellite 4 ERP
Startpagina
Console Administrator Programmer Contact Bedanking
PSAT4ERP
Input channels van PrismaSatellite4ERP
Sap
De output van het ERP (Entreprise Resources Programming) pakket SAP kan verwerkt worden. De verwerking bestaat hoofdzakelijk uit de opmaak van de ruwe data naar een opgemaakt document.
Office
Een windows driver kan op een dusdanige manier geinstalleerd worden dat de output van de windows spooler automatisch doorgestuurd wordt naar PSAT4ERP.
Hotfolder
De hotfolter input is een directory waar files geplaatst worden die automatisch door PSAT4ERP verwerkt worden en verwijderd worden!!. Opletten welke van welke directory U een hotfolder maakt.
Legacy
Lagacy input data is afkomstig van programma's zoals facturatie-, picklist-, aanmanings-, en andere programma's. Deze data wordt quasi altijd door een e-forms filter gehaald.
Socket
Socket printing of rechtstreeks printen naar een tcp/ip port (vb. 9100) is een belangrijk protocol in de printwereld. Sommige hosts (computers) verkiezen dtr protocol boven LP printing. De AS400 is hier een voorbeeld van. Om page range printing mogelijk te maken moeten er via SOCKET geprint worden.
Overzicht
Data input
Herkenning
Processing
e-forms
Data output
Océ-Belgium N.V./S.A. J. Bordetlaan 32 1140 Brussel Belgium http://www.oce.be